Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Roboty budowlane w zakresie usuwania awarii, remontów i modernizacji sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej - postępowanie nr 9/P/DT/2020
  Data modyfikacji: 20-10-2020 09:22
 2. Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego WR zgodnego z normą PN-EN 459-1:2010, CL90-Q - postępowanie nr 10/P/DT/2020
  Data modyfikacji: 20-10-2020 09:15
 3. Wykonanie badań instalacji elektrycznych i piorunochronnych obiektów WIK Turawa Sp. z o.o.
  Data modyfikacji: 15-10-2020 14:23
 4. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Turawa - postępowanie 8/P/DT/2020
  Data modyfikacji: 14-10-2020 14:13
 5. Przebudowa przyłączy wody na terenie gminy Turawa
  Data modyfikacji: 08-10-2020 09:07
 6. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  Data modyfikacji: 28-09-2020 12:39
 7. Kontakt
  Data modyfikacji: 28-09-2020 10:48
 8. Przemysłowe czyszczenie reaktora biologicznego nr 1 typu Biogradex na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym, wraz z przeglądem instalacji napowietrzającej - postępowanie 7/P/DT/2020
  Data modyfikacji: 24-09-2020 12:01
 9. Wykonanie konserwacji zbiorników wody pitnej
  Data modyfikacji: 14-09-2020 11:31
 10. Taryfy
  Data modyfikacji: 10-09-2020 14:17
Wersja XML